Koninklijke Toneelvereniging Voor God en den Evenmensch

Heuvels van blauw

We observeren zeven kinderen op het Engelse platteland, 1943. Ze spelen hun eigen oorlogje terwijl in de boze buitenwereld een echte oorlog woedt. Blue Remembered Hills (oorspronkelijk een TV-film van Dennis Potter) dwingt tot een volgehouden reflectie over oorlog als gedragsvorm. Het gaat over de grens, die steeds vager wordt, tussen plezier en wreedheid, over de plaaggeest, of erger: de pestbuil in elk van ons. 

Heuvels van blauw gaat over van kwaad naar erger. Het is een verhaal over kinderen en volwassenen. Schuld en onschuld. Grenzen. En het is van alle tijden. De zeven acteurs spelen letterlijk … een spel met de toeschouwers. Hoe? Dat zal u merken tijdens een van onze, ongetwijfeld, beklijvende voorstellingen.

Spel: Dirk Borghgraef, Veerle Cosyns, Karolien Dauwe, Edward Van der Kelen, Jan Van Hove, Do Van Ranst & Veerle Vrijders