Koninklijke Toneelvereniging Voor God en den Evenmensch

Over ons

De vereniging werd gesticht in 1892 en in haar 120-jarig bestaan werden alle mogelijke podium- en openluchtgenres van theater beoefend: kluchten en blijspelen, hedendaags zowel als klassiek theater, drama’s, cabaret, monologen, eenakters, straattheater,  massaspelen, revues.  Haar glansperiode van de operette indachtig – rond 1920 en kort na 1945 beschikten wij daartoe zelfs over een eigen orkest – speelt muziek nog altijd een voorname rol in de meeste van onze producties.  Hoewel wij sinds 1896 zo goed als ononderbroken ieder jaar meerdere stukken brengen in ons eigen Ringtheater, speelde en speelt de groep regelmatig graag op verplaatsing en nemen wij graag deel aan allerlei tornooien en wedstrijden.

Na een woelige periode – wat huisvesting betreft – op het einde van de 20e eeuw,  namen wij in 2000 een fameuze nieuwe start: wij verwierven het Ringtheater in concessie en begonnen aan een grondige renovatie, volledig met eigen middelen. Die renovatie duurde tot 2005, tijd om ons theater ook open te stellen voor concerten, muziekprogramma’s, voordrachten en andere culturele activiteiten, ingericht door onszelf of door anderen.  Een heuse stoet van jong talent en gerenommeerde muzikanten was de voorbije jaren reeds bij ons te gast.

Eveneens in 2000 werd gestart met een werking kinder- en jeugdtoneel, die ieder jaar met een omvangrijke groep een meestal nieuw gecreëerd stuk brengen.  Het dynamische ‘Kinderkunst VEEG!’ (6 tot 14 jaar) slaagde er op korte tijd inderdaad in de vloer aan te vegen met het oubollige VGEE.  Kinderen blijven geen kinderen en zo ontstond al vlug een nieuwe groep ‘Overstekend Wild’ (14 tot 18 jaar) die eigenzinnig en nieuw theater maken.  Onze allereerste lichting jeugdacteurs is intussen volwassen en spelen eigenzinnige stukken onder de titel ‘De Oudgedienden’.

Uit eerbetoon aan onze stichters behielden we de naam van de vereniging in oude spelling, maar het nieuwe is niet meer te stuiten. Een uitgebreid programma met minstens 4 stukken per jaar en vele optredens binnen en buiten het Ringtheater staat de komende jaren op stapel.

Wil je bij ons aansluiten? Ben je geboeid door en/of nieuwsgierig naar toneel? Wil je de technische ploeg versterken (ook wel ‘nachtploeg’ genoemd – reden onbekend :-))? Wil je je inzetten voor ons muziekprogramma? Zoek je een fijne vereniging?

→Contacteer ons via vgee@ringtheater.be